اجرا و پشتیبانی

براساس نقشه های اجرایی و کارگاهی تهیه شده در واحد طراحی شرکت و با توجه به دیگر پروژه های در دست اجرا، تیم مربوطه برنامه زمانبندی اجرایی خود را تهیه و به مشتری ارائه می دهد.

منطبق با برنامه زمان بندی تهیه شده ،تمامی امور اجرایی پروژه با رعایت کلیه اصول مهندسی توسط تیم مجرب شرکت اجرا می گردد. پس از اتمام کار پروژه بصورت موقت تحویل داده می شود که به این مرحله تحویل موقت اطلاق می شود. پروژه بمدت یک سال فعالیت کرده و ایرادهای احتمالی درصورت وقوع برطرف می شود و در پایان دوره یک ساله،پروژه تحویل قطعی می گردد . تسویه نهایی با مشتری در پایان مدت ضمانت و بعد از تحویل قطعی انجام می پذیرد.

تعمیر و نگهداری

شرکت آذر آئین آمادگی نگهداری از تمامی پروژهایی که خود طراحی و اجرا می کند را دارد. بنابراین پس از اتمام کار و در صورت تمایل کارفرما شرکت مسئولیت تعمیرات و نگهداری از پروژه را برابر قرارداد جدید بر عهده می گیرید .

آدرس دفتر تهران

جنت آباد-35 متری گلستان-کوچه سوسن آبادی- پلاک 5-واحد2

 

ارتباط با ما